Ongewoon goed

GO! Nautica, een school voor buitengewoon secundair onderwijs, voorziet voor leerlingen met ASS in elke opleidingsvorm een aangepaste werking dankzij een team van leerkrachten en andere gespecialiseerde personeelsleden die ondersteuning bieden.

 

Kleine groepen

De leerlingen worden gegroepeerd in kleine groepen van maximum 7 leerlingen. Dit maakt dat het onderwijsteam de leerlingen beter kan begeleiden. De leerling krijgt de nodige aandacht en zorg waar hij/zij recht op heeft.

Autismewerking

Onze autismewerking situeert zich op het niveau van het schoolbeleid, op het niveau van de klas en op het niveau van de individuele leerling en zijn/haar ouders. Deze autismewerking is in elke opleidingsvorm specifiek, rekening houdend met de noden en de behoeften van de leerlingen met ASS en met de einddoelstelling van elke opleidingsvorm. De school zal voor elke individuele leerling met een autismespectrumstoornis nagaan welke maatregelen wenselijk zijn. Dat gebeurt in overleg met de leerling en de ouders.

Rust in een groene omgeving

Onze school is gelegen in het centrum van Merksplas. Ons schooldomein is ruim en voorzien van veel groen. Deze ruimte zorgt ervoor dat leerlingen rust vinden. Tijdens de pauze kunnen onze leerlingen kiezen om op de rustige of de actieve speelplaats te vertoeven. Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten, georganiseerd en begeleid door ons eigen personeel. Ons gevarieerd aanbod omvat onder meer schaken, sport, yoga, lego technic, crea, wandelen, lezen,… De centrale ligging van de school maakt dat wij nauw kunnen samenwerken met de lokale gemeenschap. Te voet of per fiets kunnen we ons veilig verplaatsen. We nemen regelmatig deel aan lokale initiatieven en maken gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Toegankelijkheid en nabijheid

Elke leerling heeft een coach die hem/haar opvolgt en mee waakt over het welbevinden van de leerling. Daarnaast kunnen leerlingen steeds terecht bij hun leerkrachten die mee zorg dragen voor een fijn en veilig klas- en schoolklimaat. Ook onze leerlingenbegeleiders zijn permanent aanwezig om tegemoet te komen aan diverse hulpvragen van onze leerlingen.

Therapiehond Cloe

Cloe is een getrainde hulphond die veelzijdig ingezet wordt op onze school. Zo brengt ze rust en draagt ze bij aan een veilige sfeer waarin onze leerlingen zichzelf kunnen ontplooien. Met de hulp van Cloe ontdekken onze leerlingen zichzelf en de wereld. Tegelijkertijd leren onze leerlingen zorgen voor Cloe en dat draagt bij aan hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Project dierenweide

Op ons schooldomein willen we een belevings- en ervaringsproject met dieren uitbouwen. In deze dierenweide kunnen onze leerlingen tot rust komen. Daarnaast bieden onze dieren ook de mogelijkheid om te werken aan sociale vaardigheden en vrijetijdsinvulling. De dierenweide wordt opengesteld voor buurtbewoners en sociale partners in de gemeente. Zo wordt dit een ontmoetingsplaats voor verschillende doelgroepen.

TOEKOMST

Stage

De leerlingen doen in de loop van hun schoolcarrière stages om eerder aangeleerde arbeidsgerichte activiteiten en arbeidsattitudes verder te ontwikkelen. De stages vormen een belangrijke stap in het proces naar toekomstmogelijkheden. Stages worden in overleg met de stagebegeleider, leerling en de ouders voorbereid en geëvalueerd. Binnen OV4 zijn de stages geïntegreerd in het leerplan. In OV1 worden stageplaatsen geselecteerd op basis van interesses en capaciteiten.

 

stages onderwijs Merksplas
Leer- en trainingshuis De Sprong

ENKEL OV1

Leer- en trainingshuis 'De Sprong'

De leerlingen van 'graad 2 en graad 3, OV1' krijgen hier de mogelijkheid om de competenties die ze eerder verworven,verder te ontwikkelen. Dit in een 'realistische setting', namelijk een echt huis. In dit huis ontwikkelen leerlingen hun vaardigheden om in de toekomst (begeleid) zelfstandig te gaan wonen. Deze training gebeurt steeds onder toezicht en begeleiding van een leerkracht.

 

ENKEL OV1

Atelierwerking en werkplekleren

Dit zijn alternatieve lessen die we organiseren voor leerlingen van ‘graad 2 en graad 3, OV1’ Ateliers vinden plaats op school onder begeleiding van één van de leerkrachten. In deze ateliers leren leerlingen basisvaardigheden van arbeidsgerichte activiteiten en worden eerste arbeidsattitudes ontwikkeld.

 

De doelen voor werkplekleren zijn gelijk aan deze van de ateliers. Werkplekleren kan vanaf 16 jaar en wordt buiten de school georganiseerd, in een bedrijf of reële werksetting. De leerlingen voeren er taken uit in opdracht van het bedrijf. Ze gaan in een kleine groep ter plaatse en krijgen begeleiding van een leerkracht. Beide activiteiten vormen een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op een latere individuele stage.

 

Rust in een groene omgeving en dierenweide

Dankzij de hulp van Leader en enkele lokale sponsors toverden we onze grijze speelplaats in 2020 om in een rustige omgeving met veel groen, wandelpaden en een dierenweide.

 

Sponsors