Studie aanbod

Studieaanbod

Wij bieden onderwijs aan leerlingen in twee opleidingsvormen:

 • Opleidingsvorm 1
 • Opleidingsvorm 4
 • Aanvullend studieaanbod (start 01/09/2019)

 

Opleidingsvorm 1

 

Doelgroep

Leerlingen met autisme of met een fysieke handicap. Al deze leerlingen hebben een (rand)normale begaafdheid.

Werking

We bieden onderwijs aan in functie van een realistisch toekomstperspectief op het vlak van wonen, werken en het zinvol invullen van vrije tijd.

Eerste graad:

De leerlingen leren zichzelf kennen (wie ben ik?). De klemtoon van het onderwijsaanbod ligt vooral op de algemene theoretische vakken.

Tweede graad:

De leerlingen leren zichzelf inschatten (wat kan ik?). De klemtoon van het onderwijsaanbod ligt meer op zelfredzaamheid. De leerlingen worden tijdens deze fase voorbereid op de sociaal maatschappelijke training en de stages.

Derde graad:

De leerlingen worden aangespoord om zelf een keuze te maken (wat kies ik?). Mogelijke toekomstperspectieven worden verkend, samen met leerlingen en ouders. De klemtoon van het onderwijsaanbod ligt nog sterker op zelfredzaamheid en stage.

Toekomst

Afhankelijk van hun persoonlijke mogelijkheden zullen de leerlingen voorbereid worden op:

 • Beschermd, begeleid of zelfstandig wonen
 • Tewerkstelling in een beschermde of in een reguliere werkomgeving; een zinvolle dagbesteding
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding

Om dit te bekomen organiseren we voor de leerlingen:

 • Atelierwerking: Dit is in groep, onder begeleiding van de leerkracht trainen op school en kennismaken met verschillende beroepenvelden en werkattitudes
 • Werkplekleren: Dit is in groep, onder begeleiding van de leerkracht gaan trainen op de werkvloer
 • SMIA (sociaal maatschappelijke integratie-activiteiten): individuele training in dagcentra, een kinderboerderij…
 • SMT (sociaal maatschappelijke training): individuele training in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen…
 • Stages binnen het reguliere arbeidscircuit

 

Opleidingsvorm 4

 

Doelgroep

Leerlingen met autisme, zonder gedragsstoornis. Al deze leerlingen hebben een normale tot hoge begaafdheid.

Werking

We bieden onderwijs aan in functie van het behalen van een diploma, zoals aangeboden in het gewoon onderwijs. Dit impliceert dat de leerlingen voldoende inzicht moeten hebben en over de nodige schoolse vaardigheden moeten beschikken om dit leerplan te kunnen behalen.
Wij richten volgende studierichtingen in:

Eerste graad:

 1 A: 1ste leerjaar A
 2 A: 2de leerjaar A Economie en organisatie

 1 B: 1ste leerjaar B
 2 B: 2de leerjaar B (STEM elektriciteit - Economie en organisatie - Maatschappij en Welzijn)

Tweede graad:

Economie en organisatie: dubbele finaliteit
 3 BO: 1ste leerjaar bedrijf en organisatie
Economie en organisatie: finaliteit doorstroom
 4 BW: 2de leerjaar organisatie en logistiek
Economie en organisatie: finaliteit arbeidsmarkt
 3 O&L: 1ste leerjaar organisatie en logistiek
 4 O&L: 2de leerjaar organisatie en logistiek
STEM: finaliteit arbeidsmarkt
 3 E: 1ste leerjaar elektriciteit
 4 E: 2de leerjaar elektriciteit

Derde graad:

Economie en organisatie: dubbele finaliteit
 5 AD: applicatie- en databeheer
TSO
 6 I: informaticabeheer
Economie en organisatie: finaliteit arbeidsmarkt
 5 L: logistiek
STEM: finaliteit arbeidsmarkt
 5 E: elektrische installaties
BSO
 6 E: elektrische installaties

Toekomst

Afhankelijk van hun persoonlijke mogelijkheden zullen de leerlingen voorbereid worden op:

 • re-integratie in het gewoon secundair of hoger onderwijs
 • instroom in het reguliere arbeidscircuit