Bingo!

GC De Marckt Markt 1, Merksplas, BelgiëInfoavond wonen

Waar kan ik terecht als ik begeleiding wil bij het wonen of leven, nu of later?
Wat is een persoonsvolgend budget?
Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp?
Hoe kan ik een tegemoetkoming bij FOD aanvragen?
Op welke ondersteuning heeft mijn zoon/dochter (na schooltijd) recht?
Krijg een antwoord op deze vragen tijdens de infoavond Wonen, georganiseerd door Nautica en FOD sociale zekerheid.
Deze infoavond is gericht aan de ouders van onze oudste leerlingen OV1 en OV4 en andere geïnteresseerden.
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in via bijhorende link.