Onze ambitie

WIJ als school hebben de ambitie om onze leerlingen breed te vormen, in verbinding met zichzelf, elkaar en de wereld.

Zo kunnen ze stapsgewijs uitgroeien tot zelfbewuste jongeren die voldoende zelfredzaam zijn om deel te nemen en bij te dragen aan een snel veranderende samenleving.

Wij:

We doen dit met het volledige schoolteam, namelijk leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, trajectbegeleiding, leerlingenbegeleiding, paramedici, logistiek personeel, secretariaatsmedewerkers.

We doen dit in verbinding met externe partners (stagebegeleiding, GTB, multidisciplinaire teams, CLB…).

We maken SAMEN school.

In verbinding met zichzelf, zelfbewuste jongeren:

We zetten onze jongeren op weg om te verkennen wat hun mogelijkheden zijn, wat ze willen en nodig hebben en wat ze willen bereiken.

In verbinding met elkaar en de wereld:

We maken connectie met de omgeving (groot of klein) waarvan leerlingen deel uitmaken: onze leerlingen zijn deel van een geheel, ze nemen hun plaats in in dat geheel en dragen er aan bij.

Breed vormen:

We zetten in op het ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) en helpen leerlingen zicht te krijgen op wie ze zijn en wat hun mogelijkheden en sterktes zijn.

We willen leerlingen breed hun competenties en interesses laten ontdekken en ontwikkelen.

Stapsgewijs:

Een aantal doelen worden door het team voorop gesteld: wat verwachten we tegen wanneer van onze leerlingen en hoe zorgen wij voor een stevige, logische opbouw. Bijv. het behalen van een diploma, groeien in zelfstandigheid, …

Daarbij zoeken we voor en met alle betrokkenen hoe de leerling, waar mogelijk en wenselijk op eigen tempo en via een eigen weg, een volgende stap kan nemen.

Zelfredzaam:

We ondersteunen leerlingen om ‘hun’ plek te vinden in de samenleving en zich hierin te handhaven door dingen zelf op te nemen of hulp in te schakelen.

(Snel veranderende) samenleving:

We ondersteunen leerlingen om te leren omgaan met veranderingen en gebeurtenissen in de samenleving en hun omgeving, groot of klein zodat ze hun plaats hierin kunnen vinden en dit telkens opnieuw.