Ongewoon goed

GO! Nautica, een school voor buitengewoon secundair onderwijs, voorziet voor leerlingen met ASS (in OV1 en OV4) of een fysieke beperking (enkel in OV1) een aangepaste werking dankzij een team van leerkrachten en andere gespecialiseerde personeelsleden die ondersteuning bieden.

De leerlingen worden gegroepeerd in kleine groepen van maximum 7 leerlingen. Dit maakt dat het onderwijsteam de leerlingen beter kan begeleiden. De leerling krijgt de nodige aandacht en zorg waar hij/zij recht op heeft.

Onze autismewerking situeert zich op het niveau van het schoolbeleid, op het niveau van de klas en op het niveau van de individuele leerling en zijn/haar ouders. Deze autismewerking is in elke opleidingsvorm specifiek, rekening houdend met de noden en de behoeften van de leerlingen met ASS en met de einddoelstelling van elke opleidingsvorm. De school zal voor elke individuele leerling met een autismespectrumstoornis nagaan welke maatregelen wenselijk zijn. Dat gebeurt in overleg met de leerling en de ouders.

We proberen steeds tijdig en duidelijk te communiceren naar onze leerlingen toe zodat eventuele veranderingen goed voorbereid kunnen worden.

Elke leerling heeft een coach/titularis die hem/haar opvolgt en mee waakt over het welbevinden van de leerling. Daarnaast kunnen leerlingen steeds terecht bij hun leerkrachten die mee zorg dragen voor een fijn en veilig klas- en schoolklimaat. Ook onze leerlingenbegeleiders zijn permanent aanwezig om tegemoet te komen aan diverse hulpvragen van onze leerlingen.

Naast leerkrachten en leerlingenbegeleiders hebben we ook een paramedisch team dat klaar staan voor de leerlingen. Individuele zorgvragen worden in overleg met dit team besproken en waar mogelijk wordt er een traject op maat uitgewerkt. Wanneer de voorziene ondersteuning op school onvoldoende lijkt, gaan we samen met de ouders op zoek naar externe hulpverlening. In de loop der jaren hebben wij reeds een uitgebreid netwerk uitgebouwd.

Onze school is gelegen in het centrum van Merksplas. Ons schooldomein is ruim en voorzien van veel groen. Deze ruimte zorgt ervoor dat leerlingen rust vinden. Tijdens de pauze kunnen onze leerlingen kiezen om actief bezig te zijn of om rust op te zoeken. Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten, georganiseerd en begeleid door ons eigen personeel. De centrale ligging van de school maakt dat wij nauw kunnen samenwerken met de lokale gemeenschap. Te voet of per fiets kunnen we ons veilig verplaatsen. We nemen regelmatig deel aan lokale initiatieven en maken gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

Op ons schooldomein hebben we kippen, konijnen en geiten. De dieren kunnen bij leerlingen rust bieden en bijdragen aan een veilige sfeer waarin onze leerlingen zich kunnen ontplooien. Vaak slagen leerlingen erin om in het bijzijn van een dier tot gesprek te komen. Tegelijkertijd leren onze leerlingen zorgen voor de dieren en dat draagt bij aan hun verantwoordelijkheidsgevoel.