Onze visie

ONZE SCHOOL

Onze visie

Onze school streeft ernaar om op een warme manier onderwijs aan te bieden zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Op die manier bereiden we hen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in een maatschappij die steeds meer van hen verwacht.

Op onze school doen we aan maatwerk. We bekijken iedere leerling als apart individu. We spelen in op talenten en gaan op zoek naar oplossingen voor problemen die zich stellen. We streven ernaar dat iedere leerling het maximale uit zichzelf kan halen. In kleine klasgroepen zetten we in op zelfontdekkend leren en werken we zeer toekomstgericht. Dit alles doen we als school niet alleen. Betrokkenheid en samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en externe partners zijn hierbij noodzakelijk en ervaren we als zeer waardevol.

 

welkom school Merksplas
welkom school Merksplas

We trachten de toekomstkansen van onze leerlingen te vergroten door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een volwassen leven. In opleidingsvorm 1 (OV1) wordt ingezet op de domeinen wonen, werken en vrije tijd. In opleidingsvorm 4 (OV4) wordt het behalen van een diploma of getuigschrift vooropgesteld, met daarnaast voldoende aandacht voor andere zorgvragen. Zowel in OV1 als OV4 wordt voor onze leerlingen een stage op maat gezocht waarbij ze intensief begeleid worden.

Meer info:

 

Doorheen de jaren is onze school een heus expertisecentrum geworden op vlak van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), dit door het levenslang leren van onze personeelsleden en door de jarenlange ervaring in de omgang met leerlingen met ASS. We stappen steeds meer af van het klassieke idee van de verhouding leerkracht – leerling. Leerkrachten worden ingezet als coach en zijn het persoonlijke aanspreekpunt van leerlingen. Iedere leerling heeft een coach die zijn/haar zorgvragen coördineert, wat de betrokkenheid bevordert. Waar mogelijk worden de zorgnoden van leerlingen intern opgevangen. Dit kan klassikaal of individueel door begeleiding van een paramedicus. Wanneer we als school onvoldoende kunnen tegemoetkomen aan de zorgvraag van een leerling verwijzen we door naar de geschikte externe diensten. Doorheen de jaren hebben we hierin een netwerk uitgebouwd

 

school autisme spectrum stoornis

Ook onze school wordt geconfronteerd met veranderingen op vlak van onderwijs en maatschappij. We trachten hier voortdurend op in te spelen door ons bij te scholen op verschillende domeinen. We nodigen ook op geregelde basis experten uit op onze school die ons kunnen helpen bij het nadenken over deze uitdagingen. Dit is een voortdurende zoektocht waarvoor we niet terugdeinzen.